ach_pro_bg

Пътнически асансьор с малка машинна зала